ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ

การเปิดรับสมัคร :
ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ :
วันที่ 2 สิงหาคม 2562
ติดต่อสอบถาม รังสิต : (82)-1863 คุณจารุวรรณ (ส้ม)
ติดต่อทางอีเมล์ jaruwank@tu.ac.th